Egypt

Město Alexandrie

Alex Stanley Bridge ve městě Alexandrie
Alex Stanley Bridge ve městě Alexandrie. Obrázek: Wikipedia, autor: Roland Unger.

Téměř čtyřmiliónová Alexandrie, proslulá především největší knihovnou starověku, je druhým největším městem Egypta. V současné době je Alexandrie jedním z nejdůležitějších egyptských přístavů.

Z významných památkek města Alexandrie jmenujme pevnost Quait Bey, Ptolemaiův pilíř, Katakomby, Palác Montazah či Římský amfiteátr. V Alexandrie se také plánuje výstavba mořského muzea na dně Alexandrijského zálivu.

Město Alexandrie se rozkládá těsně nad hladinou moře na úzkém poloostrově u západního ramene delty Nilu.

Město Alexandrie nese jméno podle svého zakladatele, Alexandra Velikého. Jako sídlo Ptolemaiovců se poté Alexandrie stala rychle jedním z předních měst helénské civilizace.

Jako pokračování tradice antické Alexandrijské knihovny, kdysi největší knihovny světa, založené ve 3. století př. n. l. a zničené v následujících stoletích několika velkými požáry byla v roce 2003 otevřena v blízkosti její bývalé budovy nová knihovna Bibliotheca Alexandrina, která obsahuje stovky tisíc svazků v arabštině, angličtině, francouzštině i jiných jazycích a zprostředkovává informace o její slavnější historické předchůdkyni.

Další články:

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Unikátní Cheopsova (Chufuova) pyramida stojí v prostoru Gízy.

Druhá nejvyšší Rachefova pyramida má výšku o něco nižší než vedle stojící Cheopsova pyramida.

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Většina obyvatel Egypta žije podél řeky Nil přinášející úrodné nánosy.

Chrám v Edfu nestojí přímo u řeky.

Arabský chléb pita ve tvaru placek.

Zimní dovolená v Egyptě kdy zde panují příjemné teploty.

Egyptská královna Kleopatra vládla jako dcera vládce Ptolemaia XII.

Egyptská hlinka je pudr z Egypta vyráběný v jednom odstínu.

Svým vznikem se pyramidy v Gíze datují do vrcholného období.

Starověké egyptské pyramidy jsou nejznámější a nejstarší z pyramidových staveb.

Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Egypt

Město Alexandrie se rozkládá město při břehu Středozemního moře, jedná se o jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů.


Egypt se může pochlubit dlouhými dějinami.