Egypt

Suezský průplav

Suezský průplav je 163 kilometrů dlouhý průplav v Egyptě, který spojuje Středozemní a Rudé moře.

Suezský průplav
Suezský průplav je frekventovanou vodní cestou.

Suezský průplav navrhl a vyprojektoval francouzský diplomat a inženýr Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps. Při výstavbě Suezského průplavu ve výšce mořské hladiny mezi Port Saidem a Suezem bylo využito jezera Timsáh a velkého jezera Buhejrat el-Murrat (Hořkého jezera). Lesseps, který na výstavbu průplavu v letech 1859-69 osobně dohlížel, vytvořil mezinárodní společnost pod francouzskou kontrolou, která uzavřela s osmanským místokrálem v Egyptě smlouvu o pronájmu na 99 let. Dokončený průplav byl 163 km dlouhý a méně než 6 metrů hluboký (od té doby byl několikrát prohlouben a rozšířen, aby postačoval pro stále větší lodě.

Britská vláda usilovala o podíl na správě Suezského průplavu, který krátil o 10 000 kilometrů obchodní cestu do Indie a jihovýchodní Asie. V roce 1875 si Britové zajistili 44 % akcií společnosti, která byla ve vlastnictví vicekrále, mezinárodní smlouva z roku 1888 zajistila průplavu neutralitu.

Evropský zásah v průplavu, který prezident Násir v roce 1956 znárodnil, byl způsoben rozhodnutím uzavřít izraelským lodím záliv Akaba. 29. října provedl Izrael invazi do Egypta, zatímci britská a francouzská vojska obsadila břehy Suezského průplavu. Brzy místo nich nastoupily síly OSN a Izrael se po zajištění přistupu do zálivu Akaba stáhl. Suezský průplav nicméně zůstal v egyptských rukou a stal se důležitým zdrojem příjmů pro Násirovu ambiciózní politiku.

V roce 1967 uzavřel Násir opětovně záliv Akaba. Blesková izraelská odpověď zničila většinu egyptských leteckých sil ještě na zemi. Šestidenní válkou Izrael ovládl také Sinajský poloostrov a další hraniční oblasti. Suezský průplav byl uzavřen a tvořil linii fronty mezi Egyptem a Izraelem. V roce 1973 izraelské síly odrazily společný útok egyptských a syrských vojsk, kterým se podařilo průplav překročit. V roce 1974 došlo k dohodě o odpoutání sil, ale navrácení Sinajského poloostrova Egyptu bylo dokončeno až po dohodách v Camp Davidu v roce 1981. V roce 1975 byl Suezský průplav vyčištěn od potopených lodí a znovu otevřen.

Rozhodující škoda však již byla napáchána. Po osmi letech byl průplav pro mnoho lodí (zvláště ropných tankerů) neprůjezdný a navíc již fungovaly sice delší, ale bezpečnější trasy. Následná válka mezi Íránem a Irákem (1980-88) dopravu v neklidné oblasti opět omezila. Přesto egyptská vláda realizuje plány na opětovné prohloubení Suezského průplavu v naději, že tím obnoví jeho bývalou prosperitu.

Egypt

Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů