Egypt

Egyptské pyramidy

Egyptské pyramidy, kterých se na území Egypta nalézá přibližně sto, jsou stavby, které byly budovány mezi lety 2700 - 1700 př. n. l. jako hrobky faraonů a později také některých jejich významných manželek a matek.

Egyptské pyramidy - Gíza
Egyptské pyramidy - Gíza

Egyptské pyramidy jsou nejznámějšími a nejstaršími z pyramidových staveb, které patří k největším stavbám historie. Cheopsova pyramida je řazena mezi sedm divů světa.

Egyptské pyramidy jsou postaveny z velkých kamenných bloků nebo z cihel. Způsob jejich stavby dosud není zcela objasněn. Každá pyramida byla postavena jako součást celého rozsáhlého plánu funkčně propojených budov, proto je přesnější hovořit nikoli o pyramidách, ale o pyramidových komplexech. Jejich standardní součástí, vedle pyramidy samotné, byl v ideálním případě údolní chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám a tzv. satelitní pyramida. V jejich okolí, zejména za Staré říše, vznikaly rozsáhlé nekropole s hrobkami členů královské rodiny, dvorních hodnostářů a jiných příslušníků společenské elity.

Pyramidy se nachází na několika místech Egypta - Gíze, Sakkáře, Dáhšúru, Médúmu a v dalších lokalitách.

Egypt

Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů