Egypt

Královna Kleopatra

Kleopatra byla dcerou vládce Egypta Ptolemaia XII. Narozena 69 př. n. l. zemřela 30 př. n. l. Když už Ptolemaios cítil, že se jeho smrt blíží, byla Kleopatra v 17 letech prohlášena za spoluvladařku. A když poté Ptolemaios zemřel, jí spadla do rukou celá říše. Podle závěti se však měl podílet na vládě také její bratr Ptolemaios XIII, který však nebyl narozdíl od Kleopatry zletilý. Totiž spoluvládci musí být manželé, takže se vlády ujal Porthejn, který byl poručník Ptolemaia XIII a Kleopatry.Ta však s tímto stavem nesouhlasila a vymohla si zrušení tohoto poručnictví nad ní, ale její bratr byl stále v rukou Porthejna. Okolo roku 51 př. n. l. začala Kleopatra vládnout nezávisle na rádcích a vládních orgánech. Pro upevnění moci se spojila s Římskou říší, která zde měla silnou pozici. Toto chování a mnoho dalších ústupků a služeb Římu vyvolalo v lidech nelibost a roku 49 př. n. l. musela Kleopatra kvůli vzpouře uprchnout. Utekla pravděpodobně do Sýrie, kde postavila armádu pro dobytí Egypta. Ještě dřív než vstoupila za hranice říše Julius Cesar, který vyhrál občanskou válku dosadil Kleopatru zpět na trůn. Římu se nikdo neodvážil odporovat. Později proběhla další vzpoura proti Římu a Kleopatře, kam se postavil i Kleopatřin bratr a dcera. Vzpoura byla však potlačena. Kleopatra byla Cesarovou milenkou a porodila mu syna. (Pravděpodobně. Cesar to nikdy nepopřel ani neschválil.) Později odjela do Říma a hned po Cesarově vraždě se vrátila do Egypta.Zrušila všechny vazby k Římu a zaujala neutrální postoj. Spáchala sebevraždu po bitvě u Actia, v níž Antonius podlehl loďstvu Octaviana vedenému Markem Agrippou.Pole pověsti strčila ruku do koše s jedovatými hady. (Muselo jich být víc, jelikož faraonové se očkovali proti hadím jedů malými dávkami těchto jedů.)

Další články:

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Arabské kuře podáváme s vhodnou přílohou.

Údolí královen se nalézá v jižní části thébského pohřebiště.

Makadi Bay je vybudováno pouze pro potřeby turistického ruchu.

Egyptští bohové tvoří bohatě rozvětvený panteon.

Thovt je bůh moudrosti a vědění.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Arabské jídlo zahrnuje pochoutky 22 národních kuchyní.

Egypt

Královna Kleopatra.


Egypt se může pochlubit dlouhými dějinami.