Egypt

Dějiny Egypta

Egypt je země s dějinami sahajícími do bohaté tisícileté historie.

Napoleon - Sfinga
Napoleon Bonaparte před Sfingou. V letech 1798-1806 zasáhly i na území Egypta boje napoleonských válek.

Zhruba mezi lety 3000 až 525 př. n. l. vládla ve spojeném království Horního a Dolního Egypta dlouhá řada panovníků - faraonů. Toto nejslavnější období dějin země rozdělují historici na Starou říši (kdy byly postaveny pyramidy v Gíze), Střední říši, Novou říši a Pozdní období (kdy byl Egypt na čas ovládnut Perskou říší).

Roku 332 př. n. l. založil jeden z vojevůdců makedonského panovníka Alexandra Velikého novou řeckou dynastii. Od roku 30 př. n. l. se Egypt stal římskou provincií, která byla spravována z hlavního města východořímské, později byzantské říše Konstantinopole. Roku 642 n. l. dobyli zemi arabští dobyvatelé a začali šířit arabštinu a islám. Roku 1250 se zmocnili vlády mameluci, dříve vládcova tělesná stráž, avšak roku 1517 se zmocnili kontroly země osmanští Turci a Egypt začal postupně hospodářsky i kulturně stagnovat.

Po krátké francouzské okupaci (1798-1806) přešla moc na osmanského místokrále z albánského původu Mohammeda Alího (1769-1849). Politika expanze na Mohammeda a jeho nástupce zadlužila Egypt u Velké Británie, která v roce 1882 převzala kontrolu země i Suezského průplavu. Egypt se stal r. 1914 britským protektorátem a v roce 1922 získal formální nezávislost a stal se konstituční monarchií.

V průběhu druhé světové války byla v západním Egyptě u El-Alameinu poražena německo-italská vojska. Skutečnou nezávislost získal Egypt v roce 1952, kdy během národně demokratické revoluce převzal moc generál Muhammad Nagíb, v roce 1954 byl svržen plukovníkem Gamál en-Násirem. Ten v roce 1956 znárodnil Suezský průplav, načež následovala nezdařená invaze Velké Británie, Francie a Izraele. V roce 1958 byla vytvořena Sjednocená arabská republika (SAR) spojením Egypta a Sýrie. V roce 1961 se tato federace rozpadla. Za sovětské finanční a technické podpory začal Egypt stavět novou Asuánskou přehradu. V šestidenní válce s Izraelem v roce 1967 ztratil Egypt Sinajský poloostrov.

Násirův nástupce Anvar Sadat oživil styky se Západem, když skoncoval s egyptskou závislostí na Sovětském svazu. Roku 1974 byl obnoven provoz Suezského průplavu a roku 1979 byla podepsána mírová dohoda mezi Egyptem a Izraelem, která zajistila postupné stažení Izraelských vojsk ze Sinaje. Toto ukončení konfrontace s Izraelem však vedlo k egyptské izolaci v arabském světě i k odporu v zemi samotné a roku 1981 byl Sadat zavražděn.

Sadatův nástupce Husní Mubarak se snažil udržet dobré vztahy se Západem, přičemž usiloval o zrovnoprávnění a autonomii Palestinců v Izraeli. V důsledku toho většina arabských států styky s Egyptem normalizovala.

Egypt

Dějiny Egypta sahají tisíce let do minulosti.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů