Egypt

Egypt - hospodářství

Egyptské hospodářství - průmysl, zemědělství a doprava.

Loď proplouvající Suezským průplavem
Obyvatelé sledují loď proplouvající Suezským průplavem, který patří mezi klíčové součásti egyptského hospodářství.

Ekonomika Egypta prožívá těžké časy v souvislosti s klesající americkou pomocí vázanou na vývoj politické situace na Blízkém východě, poklesem příjmů z ropy a provozování Suezského průplavu a cestovního ruchu. Tato situace vede k dalšímu zvyšování obrovského zahraničního dluhu.

Zemědělství | Průmysl | Doprava

Egypt

Egypt se nachází na severu Afriky.