Egypt

Egypt - zemědělství

Egyptské zemědělství.

Bavlna
K významným komoditám egyptského vývozu patří bavlna.

Egyptské zemědělství má v údolí a deltě Nilu k dispozici 2,6 % rozlohy země, kterou tvoří zavlažovaná orná půda. Po dokončení Asuánské přehrady umožnil složitý zavlažovací systém zúrodnění nových ploch půdy a až trojí sklizeň ročně. Několik příznivých let a využívání pesticidů a umělých hnojiv přispěly k rozvoji a zvýšení produkce dvou nejdůležitějších exportních plodin - bavlny (Egypt patří k nejvýznamnějším světovým producentům) a cukrové třtiny. Velmi významná je produkce zeleniny (téměř polovina připadá na rajčata), dále se pro domácí spotřebu pěstuje kukuřice, pšenice, rýže a sorghum. První místo na světě zaujímá Egypt v produkci datlí, z ovoce se pěstují především pomeranče. Velký objem potravin se však musí dovážet.

Pro živočišnou výrobu neexistuje dostatečná krmivová základna, protože v zemi prakticky neexistují pastviny. Stavy koz, ovcí i skotu jsou proto nízké. Významná jsou stáda buvolů chovaných i pro využití jako tažná zvířata.

Většina ulovených ryb pochází z Nilu a Násirova jezera. Rybolov ve Středozemním moři se po dokončení Asuánské přehrady snížil, pravděpodobně v důsledku změny vodního režimu.

Egypt

Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů