Egypt

Většina obyvatel Egypta žije podél řeky Nil

Řeka Nil
Většina obyvatel Egypta žije podél řeky Nil. Obrázek: Wikipedia, autor: Users Plugwash, Aoineko on en.wikipedia.

Většina z obyvatel Egypta žije soustředěna podél řeky Nil, který je jedinou velkou řekou protékající územím Egypra a při pobřeží v relativně úzkém pásu s obdělávanou půdou na ploše zhruba 40 000 kilometrů čtverečných.

Nil a především jeho pravidelné záplavové cykly přinášející úrodné nánosy daly již v dávném starověku vzniknout staroegyptské civilizaci.

Specifikou řeky Nil je její velmi složitý vodní režim. V rovníkové části povodí řeky nastávají v roce dvě maxima srážek, na jaře (březen až květen) a na podzim (září až listopad), což způsobuje dvakrát ročně v létě a v zimě zvýšení průtoku.

Již od dávných dob vzniku prvních staravěkých civilizací na území Egypta byla řeka využívána k zavlažování, ke zvýšení úrodnosti polí pomocí přírodního hnojení při nilských záplavách, rybolovu, zásobování vodou i jako významná dopravní tepna.

Další články:

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Chrám v Edfu nestojí přímo u řeky.

Zimní dovolená v Egyptě kdy zde panují příjemné teploty.

Egyptská hlinka je pudr z Egypta vyráběný v jednom odstínu.

Arabský chléb pita ve tvaru placek.

Svým vznikem se pyramidy v Gíze datují do vrcholného období.

Starověké egyptské pyramidy jsou nejznámější a nejstarší z pyramidových staveb.

Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů.

Druhá nejvyšší Rachefova pyramida má výšku o něco nižší než Cheopsova pyramida.

Egyptská královna Kleopatra vládla jako dcera vládce Ptolemaia XII.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Archeologové objevili v Cheopsově pyramidě novou chodbu, jejíž účel zůstává zatím neobjasněn.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Unikátní Cheopsova (Chufuova) pyramida stojí v prostoru Gízy.

Egypt

Většina obyvatel Egypta žije podél řeky Nil, který díky vodě, kterou přináší z centrálních oblastí afrického kontinentu, vytváří podél svých břehů poměrně úzký pás zemědělsky využívané úrodné půdy.


Egypt se může pochlubit dlouhými dějinami.