Egypt

Egyptská kniha mrtvých

Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů ze starého Egypta o posmrtné cestě k bohům. Již zažitý název pochází od J. F. Champolliona, zakladatele egyptologie, kterému se podařilo jako prvnímu rozluštit egyptské hieroglyfy. Původní název, který používali sami egypťané, však zní "Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře".

Egyptská kniha mrtvých se dělí na mnoho kapitol, kde každá kapitola má určitou funkci a účel. Sledujeme cestu duše do nehmotného světa, kde se setkává s astrálními bytostmi a samotnými bohy. Tyto kapitoly se vkládaly do hrobek zemřelých a kněží je předčítali na pohřbech. Právě tyto instrukce měli pomoci duši dosáhnout věčného blaha a klidu. Někdy se uvádí, že kapitolu stačí pouze přiložit napsanou, nebo ji vytesat do stěny hrobky, aby měla účinek.

Výkladů této sbírky je mnoho. (V poznámkách u některých kapitol zjišťujeme, že i kněží měli problémy s určením pravé podstaty hieroglyfů.) Někteří ji považují za popis cest do vesmíru a vůbec existence velmi vyspělé civilizace, jiní za dokonalý popis astrálního světa. Další možností je, že se jedná o návod, jak dosáhnout duchovní dokonalosti a osvícení. Egypťané používali tehdy spíše pravou mozkovou hemisféru a všechny kapitoly jsou napsány v různých symbolech a přirovnáních.

O symboličnost egyptských spisů se opírá mnoho badatelů. Podle jedné teorie dokonce egyptští bohové jsou pouze symboly různých elementů tohoto světa a lidských vlastností. Egypťané měli věřit pouze v jednoho Boha. Více informací na toto téma naleznete například v dokumentárním cyklu Okem boha Hora.

Další články:

Makadi Bay je vybudováno pouze pro potřeby turistického ruchu.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Údolí královen se nalézá v jižní části thébského pohřebiště.

Egyptští bohové tvoří bohatě rozvětvený panteon.

Arabské kuře podáváme s vhodnou přílohou.

Imhotep je bůh léčitelství.

Královna Kleopatra byla dcerou vládce Ptolemaia XII.

Egypt

Egyptská kniha mrtvých.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů