Egypt

Ramesseum

Ramesseum
Pohled na zádušní chrám Ramesseum. Obrázek: Wikipedia, autor: Steve F-E-Cameron.

Ramesseum je jeden z řady zádušních chrámů nacházejících se na západním břehu řeky Nil v blízkosti města Luxor (v době starého Egypta nazývaného Veset, řecky Théby) na území Horního Egypta.

Ramesseum nechal vybudovat faraon Ramses II. a tento zádušní chrám je zasvěcen hlavnímu thébskému bohu Amonovi. Ramesseum sloužilo nejen uctívání zesnulého faraona, ale slavil se zde i svátek Sed, který se konal vždy ve třicátém roce vlády faraona, a jehož cílem bylo obnovení síly a energie panovníka a tím i prosperity celého Egypta.

Chrám Ramesseum leží při cestě do Údolí králů, avšak současně je trochu stranou hlavního turistického náporu, a možná právě díky tomu je zajímavým místem pro návštěvu.

Celý chrámový komplex Ramesseum zaujímá plochu okolo 5 hektarů a byl obehnán mohutnou zdí z nepálených cihel.

Další články:

Egyptské muzeum vystavuje téměř 130 tisíc různých exponátů z doby starověkého Egypta.

Město Káhira se rozkládá podél břehů Nilu.

Pyramidy v Gíze jsou jeden z největších divů světa, je zakázáno na ně vstupovat, avšak dovnitř se turisté podívat mohou.

Egyptská plantáž datlových palem, ze kterých visí velké hrozny datli.

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Druhá nejvyšší Rachefova pyramida má výšku o něco nižší než vedle stojící Cheopsova pyramida.

Chrám v Edfu nestojí přímo u řeky.

Starověká egyptská mytologie představuje společeně s kultem jednotlivých bohů základem egyptského náboženství.

Starověká Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů.

Štětcem aplikovaná egyptská hlinka zklidňuje citlivou pokožku.

Pohřebiště Údolí královen se nachází v jižní části thébského areálu.

Svým vznikem se pyramidy v Gíze datují do vrcholného období.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám (Veset).

Egypt

Velkolepý chrám faraona Ramesse II. Ramesseum stojí v západních Thébách (egyptsky Veset, dnes Luxor) a je zasvěcen bohu Amonovi.


Egypt se může pochlubit dlouhými dějinami.