Egypt

Egyptská mytologie

Mytologie byla ve starověkém Egyptě byla spolu s kultem jednotlivých bohů základem egyptského náboženství. Egyptská mytologie zahrnuje velké množství samostatných příběhů o bozích a jejich činech, jejichž prostřednictvím je vysvětlován vznik, vývoj a podstata světa. Narozdíl od dalších starověkých kulturních okruhů v příbězích egyptské mytologie zpravidla nevystupují lidé. Důležitou součástí egyptské mytologie byly mýty královské ideologie, jejichž cílem bylo představit panovníka jako bytost patřící do světa bohů.

Mezi člověkem a světem tajemných božských sil se ve starém Egyptě vytvořilo pouto prostupující veškeré lidské chování. Některá božstva měla lidskou podobu, jiná zvířecí, další pak podobu stromů nebo zvláštních kamenů.

Bůh Re
Bůh Re

Značné úctě se v egyptské mytologii těšil sluneční bůh Amon, který postupně splynul s bohem Re a zajal první místo mezi bohy. Dalšími nejvýznamnějšími bohy jsou např. Atum - bůh Slunce, Ptah - stvořitel světa, Sachmet - nejmocnější, obávaná a zároveň milovaná bohyně v mnohých městech, která velela poslům smrti a byla zodpovědná za epidemie, Tveret - bohyně hrošice, která pomáhala těhotným ženám a ochraňovala je, Hor - bůh nebes a Sutech, který je také nazýván červeným bohem. Byl představitelem nepořádku, násilí, bouřek a válek.

Egypťané věřili v božský původ některých zvířat. Kočka byla pokládána za božskou bytost. Nebývalo zvláštností, že utíkal-li Egypťan z hořícího domu, vrátil se zpět do plamenů, protože si vzpomněl na kočku, která v domě zůstala. Pokud kočka zajde přirozenou smrtí, obyvatelé domu si na znamení smutku oholí obočí. Posvátná zvířata byla zpravidla mumifokována podobně jako lidé. Bylo nalezeno množství mumií beranů, ibisů, paviánů, sokolů, hadů, ryb a pštrosů. Neslavnějším posvátným živočichem pak byl nepochybně skarabeus. Egypťané v něm viděli boha Slunce-Rea. Skutečný brouk skarabeus před sebou valí kuličku výkalů, ovšem posvátný skarabeus byl často zobrazován s červenou koulí před sebou, která představovala vycházející Slunce.

Za prostředníka mezi bohy a lidmi byl považován faraón. Chrámy byly místy určenými k uctívání, vedle toho však byly zároveň významnými středisky vzdělanosti, výchovy a umění. Téměř všichni egyptští faraóni považovali za svou povinnost vybudovat na počest boha novou stavbu. Vznikaly tak obrovské chrámové komplexy. V Egyptě se říkávalo, že na počátku nebylo nic, jen Nun. Byl to bezbřehý oceán, jehož vlny se vzdouvaly v nekonečných tmách. Potom se postupně z vodních hlubin začala zdvihat prahmota z písku a hlíny, až se vynořila nad vodu. A právě na vrcholu tohoto ostrůvku se objevilo hladké a dokonalé vajíčko. To prasklo a z něho vyskočil bůh Re, který vše okolo zaplavil zářivým světlem. Ihned se pustil do práce, stvořil své děti-boha země Geb a bohyni nebe Nud a stvořil a uspořádal celý svět. Nud udělala ze svého obrovského těla klenbu posetou hvězdami. Bůh vzduchu Šu, třetí syn Reův, uprostřed podepřel její břicho, vytvořil z ní nebeskou oblohu a oddělil ji od Země.

V egyptské mytologii figuruje velké množství regionálních bohů a výkladů, často i náznaků mytologie. Regionální v tomto případě může v extrémních situacích znamenat rozlišných podle jednotlivých chrámů. Celkově je známo přes tři tisíce egyptských bohů a nepředpokládá se, že jde o kompletní seznam.

Bohové egyptské mytologie:
Amon (Amun) je bůh stvořitel.
Amon-Ré spojením bohů Amona a Réa.
Anup (Anúbis) v egyptské mytologii zastává funkci strážce podsvětí.
Apis (Hapi) je posvátný býk, zosobnění řeky Nil.
Apop (Apópis) je démon v podobě velkého hada.
Atum bůh zapadajícího slunce.
vzniká zrozením.
Bast (Baset) jejímž posvátným zvířetem je kočka.
Bes je staroegyptský bůh hudby, lásky, štěstí a manželství.
Eset, Eseta (Isis) vládne kouzelnou mocí využívanou ke konání dobra a hájení spravedlnosti.
Geb je bůh země, vegetace.
Hah je v egyptské mytologii bohem času.
Hathor bývá znázorňována jako bohyně s kraví hlavou.
Hór je bůh nebe, slunce, světla.
Imhotep je bůh léčitel.
Ka bývá zobrazován jako postava malého dítěte stojícího za osobou.
Khons byl měsíční bůh.
Maat jejímž symbolem je peří.
Min se stal ochráncem poutníků a bohem cest.
Nebthet byla dcera boha země Geba a bohyně nebe Nuty.
Neit ochraňuje před zlými sny.
Nut bohyně nebe.
Ptah je bůh stvořitel, partner lví bohyně Sekhmet.
Ré (Ra) je bůh slunce.
Renenet bohyně dětí.
Sebek (Sobek) je v egyptské mytologii bůh krokodýl.
Sekhmet bohyně války.
Seth spojovaný s pouští a temnotou.
Sokar chránil věčný odpočinek mrtvého.
Sutech je bůh moře, bouří a pouště.
Šov bůh vzduchu a světla.
Tefnut vyobrazována jako žena se lví hlavou.
Thovt je bůh moudrosti, věd a umění, spravedlnosti, písma a řeči, lékařství.
Usir (Osiris) je bohem vegetace, smrti a znovuzrození.
Vadžet oko slunečního boha.
Vešebt je dvojník-služebník zemřelého krále ve světě mrtvých.

Egypt

Egyptská mytologie je velmi komplikovaná, figuruje v ní velké množství bohů, kteří mají shodnou nebo velmi obdobnou funkci. Běžné je i to, že si několik bohů činilo nárok být nejvyšším a nejstarším bohem. Což egyptští kněží různě dokazovali a vzájemně propojovali zdánlivě z hlediska logiky zcela neslučitelné teorie. V egyptském náboženství se tímto problémem nezabývali, protože jejich pojetí času bylo diametrálně odlišné od našeho, tzn. dva jevy mohly začít současně a nebýt stejně staré. Vyskytují se zde i situace, kdy někdo zplodil sám sebe, nebo potomek starší než jeho rodič.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů