Egypt

Výbava starověkých Egypťanů do záhrobí

Když archeolog Howard Carter roku 1922 prostrčil svíčku vstupním otvorem hrobky, spatřil "podivná zvířata", sochy a zlato. "Všude se třpytilo zlato," popsal nejbohatší nález egyptských artefaktů, jaký byl kdy objeven: hrobku krále Tutanchamona. Faraonovu hrobku však již před ním otevřeli zloději, avšak byli pravděpodobně vyrušeni, protože většina pohřební výbavy byla sice rozházená, avšak kompletní. Když do komor během Carterova výzkumu vnikl čerstvý vzduch, prastaré předměty z kůže, látek a dalších anorganických materiálů se rozpadly na prach. Tisíce předmětů obklopovaly teprve devatenáctiletého faraona, aby mu zajistily přepychový život v záhrobí. V tutanchamonově výbavě se nacházelo šest bojových vozů, 48 krabic hovězího a husího masa, postele a další nábytek, nástěné koberce, pramen vlasů jeho babičky, štíty, šípy, bojové hole a stovky malých figurek, které mu měly v záhrobí nahradit služebnictvo. Socha boha Anupeva držela nad hrobkou stráž a měla zajistit přízeň a ochranu boha se šakalí hlavou. Zlatá skříňka vykládaná drahokamy obsahovala vonné masti. Když byla otevřena proměnily se v páchnoucí hnědou kaši. Faraonů královský trůn byl vyroben ze dřeva potaženého tenkou vrstvou zlata. Scána na opěradle představuje Tutanchamonovu manželku Anchesenamon, jak krále potírá oleji. Zlatý člun ho měl bezpečně přepravit podsvětím. Malovaná truhlice zobrazuje faraona Tutanchamona jako válečníka útočícího na Núbijce, i když je téměř jisté, že se patrně nikdy žádné bitvy nezúčastnil.

Tutanchamonův křemencový sarkofág obsahoval tři vnitřní rakve, dvě z pozlaceného dřeva a poslední čistě zlatou. Mumie měla masku z ryzího zlata, s detaily ze skl, křemene a obsidiánu.

Další články:

Makadi Bay bylo vybudováno pouze pro potřeby turistického ruchu.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Egyptská hlinka je pudr z Egypta vyráběný v jednom odstínu.

Eset, Eseta, Isis je staroegyptská bohyně.

Imhotep je bůh, který se stal patronem léčitelství.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Egyptští bohové tvoří hojně rozvětvený panteon.

Arabské kuře podáváme s vhodnou přílohou.

Královna Kleopatra byla dcerou vládce Ptolemaia XII.

Egypt

Výbava starověkých Egypťanů na cestu do záhrobí.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů