Egypt

Velká Sfinga v Gíze

Velká Sfinga je starověká památka, která stojí v Egyptě, přesněji v Gíze, poblíž tamního proslulého pyramidového pole.

Velká Sfinga je velká zpola lidská, zpola zvířecí socha, nacházející se poblíž pyramid v Gíze.

Velká Sfinga
Velká Sfinga v Gíze.

Svou délkou 74, šířkou 6 a výškou 21 metrů je největší sochou vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy byla vytvořena. Je vytesána z vápence.

Její stáří nebylo dosud přesně určeno. Egyptologové se přiklánějí k názoru, že byla vytvořena v 3. tisíciletí př. n. l. egyptským faraónem Rachefem společně s jeho pyramidou. Některé indicie však naznačují, že by mohla být ještě mnohem starší.

Je součástí rozsáhlého pyramidového komplexu vybudovaného v období Staré říše v oblasti tehdejšího egyptského hlavního města Mennoferu (Memfis). Pod sfingou se nacházejí komplexy chodeb a v její blízkosti se nachází také Chrám Sfingy.

Velká Sfinga utrpěla v průběhu času četná poškození. V průběhu doby došlo k jejímu částečnému zasypání pískem a obroušení zasypaných částí (v průběhu historie byla několikrát v nánosů písku vykopána). Sfinze chybí část královského vousu, který ji zdobil a také její tvář byla značně poškozena, zejména v průběhu 14. století, kdy byl zničen její nos.

Egypt

Velká Sfinga v Gíze je víc než jen symbol Egypta, starého i moderního. Je ztělesněním starobylosti a tajemstvím. Po staletí dráždila představivost básníků, vědců, dobrodruhů a cestovatelů. Navzdory tomu, že byla mnohokrát změřena, popsána a prozkoumána i pomocí nejmodernějších technických pomůcek a že se o ní pořádají speciální vědecké konference, základní otázka zůstává nezodpovězena: nemůžeme jednoznačně říci, kdo, kdy a proč ji postavil.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů