Egypt

Sociální skupiny, které tvoří Egypt a jejich postoj

Egypt a společnost, která v zemi žije, tvoří několik komunit (muslimové, armáda, "běžní Arabové", koptové, beduíni, Nůbijci ...), kteří se navzájem příliš neintegrují, často ani nemluví společnou řečí a nemají důvod se ji naučit, protože mají rozdílné zájmy a pohled na svět.

S výjimkou armády, radikálních muslimů a běžných Arabů jsou tyto komunity do značné míry uzavřeny do sebe.

V době, kdy probíhalo arabské jaro, uvěřili běžní Arabové slibům muslimů a hromadně volili muslimské bratrstvo. Rozčarování pak přišlo, když nenastal slibovaný ráj na zemi, ale naopak došlo ke zhoršení situace. Jedinou akceschopnou skupinou zůstává v Egyptě armáda a úspěch současných protestů závisí také na tom, ke které ze stran se přikloní běžní Arabové.

Pokud budou schopni rozpomenout se na snadnější život v éře Mubaraka nebo pokud jim armáda nabídne dostatečně lákavé sliby, pak bude revoluce legalizována nějakou formou civilní vlády a prezidentem úzce spolupracujícím s armádou.

Další články:

Makadi Bay je nejnověji postavené letovisko v Egyptě.

Sinajský poloostrov leží mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu.

Zimní dovolená v Egyptě, kde touto dobou panují příjemné teploty.

Sharm el Sheikh (Šarm aš-Šajch) na jihu Sinajského poloostrova.

Taba leží na Sinajském poloostrově.

Cheopsova (Chufuova) pyramida je největší pyramida v Egyptě.

Egypt

Stojí Egypt na prahu další revoluce?


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů