Egypt

Rozluštění hieroglyfů

Kolem roku 400 n. l. byly ve starověkém Egypře uzavřeny až dosud životem kypící chrámy a kněží zmizeli. A spolu s nimi zmizela i znalost čtení hieriglyfů, nikdo již více neuměl přečíst svaté písmo Egypťanů. A bylo třeba počkat ještě patnáct století na objev rosettské desky, díky které k nám hieroglyfy opět promluvily.

Rosettská deska byla pojmenována podle místa, kde ji roku 1799 objevil jeden důstojník Napoleonova vojska. Místem jejího nálezu byla Rosetta v deltě Nilu. Na úlomku stély se nachází dekret vydaný za vlády Ptolemaia V. Text byl koncipován ve dvou jazycích, egyptském a řeckém, ale vyryt byl třikrát a pokaždé jiným písmem: hieroglyfy, písmo démotické a také řecké.

Jean-Francois Champollion (1790 - 1832) se v mládí naučil mnoho jazyků: latinsky, řecky, hebrejsky, arabsky a koptsky (jazyk egyptských křesťanů). A protože se zajímal o záhady starého Egypta, dostal se také ke studiu rosettské desky. Díky neobyčejně rozsáhlým jazykovým znalostem se mu podařilo rozluštit texty, avšak stále mu chyběl klíč ke čtení hieroglyfů.

Champollion nakonec přece jen uspěl díky královské kartuši faraona Ramesse II. Tehdy pochopil, že hieroglyfy mohou být použity jako symboly i jako znaky.

Další články:

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Královna Kleopatra vládla jako dcera vládce Ptolemaia XII.

Imhotep je bůh, který se stal patronem léčitelství.

Arabské kuře podáváme s přílohou.

Makadi Bay bylo vybudováno pouze pro potřeby turistů.

Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů.

Egyptská hlinka je pudr z Egypta vyráběný v jednom odstínu.

Eset, Eseta, Isis je staroegyptská bohyně.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Egyptští bohové tvoří hojně rozvětvený panteon.

Cheopsova (Chufuova) pyramida stojí v Gíze.

Egypt

Rozluštění hieroglyfů napomohla rosettská deska, na které je shodný text zapsán hieroglyfy, démotickým a řeckým písmem.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů