Egypt

Příběh egyptských bohů

Příběh druhého nejznámějšího boha starého Egypta. (první je Ra) Thowt byl bohem moudrosti a vědění. (později také měsíce) Lidem předal vědomosti o matematice a astrologii. Opravdu tato postava kdysi chodila po naší zemi, nebo je to jen výplod fantazie Egypťanů? Thowt může být také onen bůh kmene Dogonů. Také bývá často ztotožňován s řeckým bohem Hermem. Tento bůh měl vystavět po Egyptě mnoho chrámů a dát lidem mnoho vynálezů a nástrojů. Později byl označován také za boha magie či božího písaře. Byl to snad posel mimozemské civilizace? Většina bohů je vyobrazována s modrou či zelenou barvou kůže a hlavou ibise. Také je zde možnost, že to byli přeživší z bájné Atlantidy. Proč se většina národů na pobřeží atlantiku barvila na modro? Chtěli se snad vyrovnat někomu, ke komu měli respekt? Snad lidé nějaké vyspělé civilizace? Je možné, že Egypské legendy jsou založeny na pravdě. (viz sekce záhady Egypťané a mimozemské civilizace) V Egyptě se také uctíval asi nejpodivnější bůh všech dob zvaný Bes. Často byl vyobrazován s komickým šklebem a roztaženýma rukama. Později bylo na Sumatře objeveno zvíře, které se výrazně tomuto bohu podobá. A pozor, při běhu doširoka roztahuje ruce. V Egyptě se uctíval celý rod Besů, takže mohl to být rod tohoto zvířete? Mohli se Egypťané dostat až na Sumatru? Původní domorodí obyvatelé nazývají toto zvíře jak jinak než Bes. Egypťané měli ve zvyku pojmenovávat dobyté provincie a země s příponou nejvyššího boha Ra. (Sumatra?) Toto je důkaz, že Egyptští bohové se opravdu zakládají na skutečnosti. Zbytek bohů může být skutečný úplně stejně jako tento Bes.

Další články:

Arabské kuře podáváme s vhodnou přílohou.

Sharm el Sheikh (Šarm aš-Šajch) patří k nejoblíbenějším potápěčským lokalitám.

Makadi Bay je vybudováno pouze pro potřeby turistického ruchu.

Egyptští bohové tvoří bohatě rozvětvený panteon.

Thovt je bůh moudrosti a vědění.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Arabské jídlo zahrnuje pochoutky 22 národních kuchyní.

Egypt

Příběh egyptských bohů, je zde možnost, že to byli přeživší z bájné Atlantidy.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů