Egypt

Egypt - povrch

Povrch Egypta se dělí do čtyř geografických oblastí.

Egypt - poušť
Většinu povrchu Egypta pokrývá poušť.

Asi 2/3 plochy země představuje převážně vápencová plošina, která se sklání od súdánsko-libyjských hranic, kde skalní vrcholky dosahují nadmořské výšky téměř 2000 metrů, k severu do velké prolákliny Kattara (133 m pod hladinou moře) a na východ do údolí Nilu. Tato rozsáhlá oblast je zejména v nižších partiích pokryta písečnou Libyjskou pouští.

Nilské údolí dělící území Egypta od jihu k severu na dvě nestejně rozlehlé části je pouze 8-16 km široké. Až u Káhiry se Nil začíná větvit do široké delty rozprostírající se na pobřeží od Alexandrie na západě po Port Said na východě. Na horním toku vzniklo v letech 1960-1970 výstavbou 111 m vysoké Asuánské přehrady rozsáhlé Násirovo jezero, které zaplavilo údolí do vzdálenosti 300 km až na území Súdánu. Souběžně s Nilem a Rudým mořem se táhne dlouhé pohoří tvořené zerodovanými vápencovými a pískovcovými plošinami a masívy, pokryté na mírnějších západních svazích Arabskou nebo také Východní pouští. Jeho jihovýchodní část na hranicích se Súdánem je považována za výběžek Etiopské vysočiny.

Nejsevernější výběžek Rudého moře tvoří Suezský záliv, spojený s Búr Saídem u Středozemního moře 195 km dlouhým Suezským průplavem. Východně od průplavu leží trojúhelníkovitý Sinajský poloostrov vyplněný převážně kamenitou vápencovou plošinou, která se na jihu zvedá v žulové pohoří s nejvyššími vrcholy Egypta Džebel Katherína a Džebel Sinaj. Severní část pokrývá poušť a podél pobřeží se táhne úzká nížina.

Egypt

Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů