Egypt

Menkaureova pyramida

Menkaureova pyramida v Egyptě.

Menkaureova pyramida
Menkaureova pyramida v Gíze.

Menkaureova pyramida je nejmenší ze tří velkých pyramid, která se nachází v Gíze u Káhiry.

Základna Menkaureovy pyramidy měří 108,4 metru a vysoká je 66,45 metru. Sklon stěn pyramidy je přibližně 51°. Podle dochovaných zpráv byla Menkaureova pyramida původně obložena v dolní třetině asuánskou červenou žulou, ve střední třetině bílým turským vápencem a vrchol byl obložen opět červenou žulou. Toto obložení se dochovalo až do 16. století, kdy bylo uloupeno mamlúky.

Egypt

Menkaureova pyramida je nejmenší ze tří velkých pyramid


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů