Egypt

Menkaureova pyramida

Menkaureova pyramida v Egyptě patří mezi tři velké pyramidy v Gíze, které stojí poblíž Káhiry v Egyptě.

Menkaureova pyramida je nejmenší ze tří velkých pyramid, která se nachází v Gíze, která se dnes stala předměstím rozrůstajícího se města Káhira v Egyptě.

Menkaureova pyramida
Menkaureova pyramida v Gíze.

Základna Menkaureovy pyramidy měří 108,4 metru a vysoká je 66,45 metru. Sklon stěn pyramidy je přibližně 51°. Podle dochovaných zpráv byla Menkaureova pyramida původně obložena v dolní třetině asuánskou červenou žulou, ve střední třetině bílým turským vápencem a vrchol byl obložen opět červenou žulou. Toto obložení se dochovalo až do 16. století, kdy bylo uloupeno mamlúky.

Jméno Menkaureovy pyramidy znamená v překladu Božský je Menkaure.

Egypt

Menkaureova pyramida je nejmenší ze tří velkých pyramid


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů