Egypt

Imhotep, stavitel pyramid

Asi nejznámější architekt a mudrc starého Egypta. Těšil se velké přízně u královského dvora, za vlády faraona Džosera. (podle některých byl jeho synem), kterýho pověřil stavbou své pyramidy. Imhotep vystavěl kolosální stavbu rozkládající se spolu s celým Sakkarským komlpexem na 15 ha půdy vysokou 62,5 m. Imhotep byl pravděpodobně velmi nadaný a nadprůměrně inteligentní člověk. Jeho pyramidy jsou naprosto přesně orientovány se světovými stranami, jejich rozloha a počet kvádrů obsahují informace o průměru země. Jak se dozvěděl tento muž všechny tyto informace? Také uvnitř pyramid se dá zaznamenat jakési soustředění energie do středu těchto staveb. Lidé, kteří dokážou cítit jemné vibrace a energii vypovídají o výjimečném energetickém stavu uvnitř pyramid. Také je jeho jméno spojeno s mnoha chrámy a nedokončeným pyramidovým komplexem faraona Sachmeda, který nastoupil po Džoserovi. Také je autorem takzvané Knihy moudrých rad do života. Zde velmi poskytuje moudré učení o životu. Po své smrti byl prohlášen bohem písařů, písemnictví a vzdělanosti.

Další články:

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Arabské kuře podáváme s vhodnou přílohou.

Údolí královen se nalézá v jižní části thébského pohřebiště.

Makadi Bay je vybudováno pouze pro potřeby turistického ruchu.

Egyptští bohové tvoří bohatě rozvětvený panteon.

Imhotep je bůh léčitelství.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Královna Kleopatra byla dcerou vládce Ptolemaia XII.

Egypt

Imhotep, stavitel pyramid.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů