Egypt

Hieroglyfy, starověké egyptské písmo

Egypťané písmo nevynalezli. Zrodilo se kolem roku 3300 př. n. l. v Mezopotámii, která leží východně od Egypta. Egyptské hieroglyfy se objevily o něco později, kolem roku 3100 př. n. l.

Egyptské písmo je založeno na obrázcích, kterým říkáme hieroglyfy. Každý z nich byl vytvořen z prvků přítomných v životě, např.: člověk, kachna, oko, pero, rákos, loď, nebe, voda, lano... Ve Staré říši se používalo 750 různých znaků. Během staletí písaři přidávali stále nové a za vlády královny Kleopatry jich bylo již 2500.

Egyptské písmo je těžké číst, protože hieroglyfy mohly znamenat buďto nějakou věc nebo jen zvuk. Stejný znak bylo možné použít několika způsoby. Obrázek kachny mohl například znamenat slovo "kachna" nebo zvuk, který patří do zvukové stavby nějakého slova, muže však být také součástí výrazu.

Aby bylo možno rozeznat, zda je znak použitý jako slovo nebo zvuk, písaři k němu přidávali kresbu hůlky. Ta znamenala že znak kachny představuje slovo "kachna". Pokud tam hůlka nebyla, šlo o zvuk. Ale další potíž představuje, že znak kachny ve spojení s jiným znakem může změnit smysl sdělované myšlenky.

A existuje ještě další odlišnost egyptského písma: píše a čte se zleva doprava, zprava doleva, ale také shora dolů nebo zdola nahoru. Při odhadování směru písma bylo potřeba sledovat, jak jsou znaky psány.

V běžném životě, pro propočty a zápisy do knih používali písaři jednodušší písmo zvané hieratické. Hieroglyfy v něm byly nahrazeny znaky, které se psaly jednodušeji a rychleji. Mnozí písaři se učili a používali pouze písmo hieratické.

V průběhu času se také hieratické písmo zjednodušovalo. Stalo se základem písma démotického. Kolem roku 630 př. n. l., poté co se v Egyptě usídlili Řekové, začali písaři postupně opouštět znaky, které dosud používali a přešli na používání řecké abecedy. Vytvořili tak nové písmo, které vzniklo na základě řeckých a egyptských znaků - písmo koptské. Znalost koptského písma pak pomohla Champollionovi rozluštit hieroglyfy.

Další články:

Imhotep je bůh, který se stal patronem léčitelství.

Arabské kuře podáváme s přílohou.

Makadi Bay bylo vybudováno pouze pro potřeby turistů.

Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonů.

Egyptská kniha mrtvých je soubor duchovních spisů.

Egyptská hlinka je pudr z Egypta vyráběný v jednom odstínu.

Eset, Eseta, Isis je staroegyptská bohyně.

Luxor vlastně odpovídá dřívějším Thébám.

Marsa Alam je vystaveno na pobřeží Rudého moře.

Egyptští bohové tvoří hojně rozvětvený panteon.

Cheopsova (Chufuova) pyramida stojí v Gíze.

Královna Kleopatra vládla jako dcera vládce Ptolemaia XII.

Egypt

Hieroglyfy jsou starověké egyptské písmo, každý je vytvořen z prvků přítomných v životě.


Egypt Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů